Konjska snaga je naziv za više starih mjernih jedinica za snagu izvan sustava SI. Oznaka KS podrazumijeva kod nas konjsku snagu prema njemačkom standardu (DIN) koja se definira kao snaga potrebna da se masa od 75 kilograma podigne (djelujući silom od 75 kiloponda) na visinu od 1 metra u vremenu od 1 sekunde.

1 KS = 75 kp · 1 m / 1 s = 75 kp·m·s-1

Iako je konjsku snagu nadomjestila standardna jedinica vat (W) i njezina izvedenica kilovat (kW), konjska snaga se još uvijek koristi u automobilskoj industriji radi jasnijeg informiranja kupaca (zbog usporedbe sa starijim podatcima koji su bili izraženi u KS). Tako snaga automobila srednje klase od npr. 74 kW približno odgovara vrijednosti od 101 KS. Dakle 1 KS iznosi otprilike 0,735 kW.

1 kW (kilovat) = 1,359621617 KS (konjska snaga)
1 KS (konjska snaga) = 0,73549875 kW (kilovat)

Konjska snaga je nezakonita jedinica, pa snaga uvijek mora biti izražena u kilovatima, dok se vrijednost u konjskim snagame piše u zagradi i smatra samo informativnom. Pri tome može doći do greške kod prijevoda ukoliko je proizvođač koristio različitu definiciju konjske snage.