Konfederacija gorskih naroda Kavkaza

Konfederacija gorskih naroda Kavkaza (rus. Конфедерация горских народов Кавказа, KGNK) je bio savez, odnosno krovna organizacija kavkaskih nacionalističkih organizacija i njihovih paravojnih formacija koji je djelovao na području Sjevernog Kavkaza, odnosno dijelovima današnje Rusije i Gruzije pred raspad SSSR i u prvim godinama postsovjetskog perioda. Osnovan je u augustu 1989. u vrijeme doba Glasnosti u Suhumiju u tadašnjoj Abhaziji koja je tada bila u sastavu sovjetske Gruzije. Kada je u novembru 1990. proces dezintegracije SSSR već uznapredovao, na drugom Kongresu održanom u Naljčiku se proglasila nezavisnom državom sa vlastitim parlamentom i oružanim snagama, odnosno glavnim gradom Suhumije, odnosno državnopravnim nasljednikom Gorske Republike, kratkotrajne kavkaske države osnovane u ruskom građanskom ratu. Godine 1991. su određeni interes za pristupanje projektu izrazili gruzijski nacionalistički predsjednik Zvijad Gamshurdija i čečenski separatistički vođa Džohar Dudajev, a što je kasnije prilično zabrinulo rusku vladu na čelu sa Borisom Jeljcinom; gruzijska podrška je, međutim, nestala kada je krajem godine u puču Gamsahurdiju smijenio Eduard Ševarnadze. Jeljcinova vlada je tokom sljedeće dvije godine pružati podršku KGNK odnosno koristiti njen separatizam i iredentizam (koji se odrazio kroz Prvi južnoosetijski rat) kao sredstvo diplomatskog pritiska na Gruziju. Vrhunac takve politike se zbio godine 1992. kada je u Groznom, glavnom gradu de facto nezavisne Čečenske Republike Ičkerije održan kongres Parlamenta KGNK na kome je odlučeno da se pruži abhaškim separatistima u ratu protiv Gruzije; Parlament je organizirao dobrovoljačke odrede koji su brojali oko 1500 ljudi, uglavnom Čečena, a čiji je komandant postao Šamil Basajev. Oni su imali važnu ulogu u ratu koji je sljedeće godine završio abhaškom pobjedom, odnosno de facto secesijom najvećeg dijela Abhazije. Organizacija se, međutim, već sljedeće godine raspala kada je izbijanje rata između Čečenije i Rusije dovelo do nepremostivih podjela na pro-rusku i pro-čečensku frakciju. Potonja je, međutim, marginalizirana kada su u Kabardino-Balkariji, rodnom kraju vođe KGNK Muse Šanibova, na vlast došli pristaše Jeljcina i Moskve. Šanibov je godine 1996. prisiljen napustiti mjesto vođe KGNK koju je preuzeo Jusup Salambekov. Njegovo ubistvo u Moskvi 27. jula 2000. je dovelo do de facto nestanka organizacije.

Vanjske veze

uredi