Koncili u Akvileji

U historija kršćanstva, odnosno Rimokatoličke crkve održano je nekoliko važnih crkvenih sinoda, odnosno koncila u sjevernoitalijanskom gradu Akvileja, kasnije poznatom kao sjedište Akvilejske patrijarhije. To su bili: