Kompozitni luk je luk koji je napravljen od više slojeva različitih materijala.Različiti materijali su stavljani posebnim redom,tako da je svaki materijal iskazivao svoje posebne osobine.Materijali koji su otporni na kompresiju ( jelenski rog ili tisovina) su korišćeni za unutrašnji deo luka ( deo koji je okrenut ka strelcu kada puca ), dok su materijali koji su otporni na naprezanje ( orahovina ) korišćeni za izradu spoljnjeg dela ( deo koji je okrenut od strelca kada puca ).

Hunski kompozit

Prvi kompozitni lukovi su se pojavili u Istočnoj Aziji, Hunski luk je prepoznatljiv primer kompozita.Slojevi kompozitnih lukova pravljenih pre 20. veka sastavljani su pomoću lepka,koji je pravljen od kože ili riblje bešike.To su savijeni lukovi,koji su savijenu unazad i dizajnirani su tako da otpuštaju veliku silu u poređenju sa njegovom veličinom.

Kompozitni lukovi su često koristili konjanici Turci, Mongoli i druga nomadska plemena Azije.Mongloska vojska se sastojala od lake konjice opremljena kompozitom i veoma brzim konjima.

Moderni kompozitni lukovi kao što su kompaund se prave od drveta, plastike i fiberglasa.Na njih negativno deluju promena vremena i vlaga.

Kompozitni lukovi pružaju ogromnu silu s` obzirom na njihovu veličinu.Neki Mongolski lukovi su bili u stanju da proizvedu silu od 60 kg.Što je ista jačina Engleskog dugog luka koji je bio duplo veći.

Turci, Mongoli i mnoga nomadska plemena su koristila vojnu taktiku povlačenja i masovnog ispaljivanja strela,Mongoli su bili poznati po tome da su ispaljivali strele sedeći na konju unazad.

Vidi još uredi

Spisak oružja u srednjem veku