Komisija za ljudska prava Ujedinjenih nacija

Povjerenstvo Ujedinjenih naroda za ljudska prava ili Komisija za ljudska prava Ujedinjenih nacija (engleski United Nations Commission on Human Rights ili UNCHR) bila je komisija u sklopu sistema UN-a od 1946. do 2006., kada ju je zamijenio Savet za ljudska prava Organizacije ujedinjenih nacija. Pomagao joj je Visoki povjerenik za ljudska prava UN-a. Bio je glavni UN-ov mehanizam i menđunarodni forum koji se brinuo za promociju i zaštitu ljudskih prava.[1]

IzvoriUredi