Komercijalist odn. komercijalistica je zaposlena osoba koja obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću.Komercijalisti su trgovački putnici.

Stručna sprema uredi

Za obavljanje poslova komercijalista odnosno komercijalistice potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine. Obrazovanje za to zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih.

Opis poslova uredi

Komercijalist odn. komercijalistica u trgovačkom poduzeću, odnosno društvu, posreduje robom između proizvođača proizvoda i njihovih krajnjih korisnika.

U poduzeću koje se bavi proizvodnjom, komercijalist odn. komercijalistica nabavlja i kupuje sirovine, materijale i poluproizvode s ciljem njihove daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode te prodaje tih proizvoda kupcima.

Izvori uredi