Komanditno društvo

Komanditno društvo je društvo više lica koja mogu biti komanditori i komplementari koji obavljaju određenu delatnost pod zajedničkim poslovnim imenom i čiji je cilj sticanje profita. U ovom društvu barem jedan ortak odgovara neograničeno i solidarno za obaveze prema poveriocima društva, a bar jedan odgovara ograničeno do visine svog uloga u društvu. Ovo je ključno obeležje ovog tipa preduzeća koje ga čini različitim od ortačkog društva. Komanditno društvo za svoje obaveze odgovara svojom celokupnom imovinom.

Sa stanovništa odgovornosti prema trećim licima komanditno društvo ima dve vrste članova, to su komplementari i komanditori.

  • Komplementari vode poslovanje društva i odgovaraju za njegove obaveze neograničeno solidarno, tačnije celokupnom svojom imovinom.
  • Komanditori ne učestvuju u vođenju poslovanja društva i ograničeno, u visini svog uloga, odgovaraju za obaveze društva.

Članovi ovog društva mogu da budu pravna i fizička lica, bez obzira na to da li se radi o komplementarima ili komanditorima. Komplementari imaju isti status kao i ortaci u ortačkom društvu, što znači da rade u društvu, vode društvo i odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva. Ovo nije slučaj sa komanditorima koji nemaju obavezu da rade u društvu, a nemaju obavezu ni da odgovarju za obaveze društva, oni su obavezni samo da unesu određeni ulog u društvo na osnovu koga učestvuju u raspodeli ostvarene dobiti ili pokrivaju gubitke. Za sticanje članstva u ovom tipu društva nije potrebna saglasnost komanditora.

Prednosti komanditnog društva uredi

Postoji dosta prednosti koje upućuju preduzeća da se organizuju u ovakvu pravnu formu, neke od njih su:

  • ograničenje odgovornosti,
  • poreske pogodnosti i olakšice,
  • nezavisnost menadžmenta od promene ortaka itd.