Komanda Srednjeg Istoka

Komanda Srednjeg Istoka (en. The Middle East Command) je bila britanska vojna komanda formirana uoči II svetskog rata u Egiptu. Njena primarna uloga je bila komandovanje britanskim kopnenim snagama i koordinacija sa pomorskim i zračnim komandama radi odbrane britanskih interesa na Srednjem Istoku i Sredozemlju.

Saveznički komandosi na Visu

Zapovednik Komande Srednjeg Istoka bio je Henry Maitland Wilson.

Vidi još

uredi