Komadna palica

Komadna palica ili perforirana palica je praistorijska alatka od roga za koju se jedno vreme mislilo da je skiptar.

Duži kraj je služio za držanje, dok je suprotni širi kraj, koji se najčešće nalazi na kraju gde se rog račva, perforiran. Na perforiranim delu vide se tragovi upotrebe, pa se smata da je ovo oruđe imalo utilitarni karakter.

Jedna od mogućih upotreba je bila i zaispravljanje i glačanje projektila kao što su drvena koplja. Javljaju se u orinjaku, gravetijenu, solitreju, magdalijenu, iz koga potiču najreprezentativniji primerci koji su bogato ukrašeni izgraviranim predstavama.