Kolumna je redovno ponavljajući članak ili rad objavljen u dnevnim novinama, časopisu ili drugoj publikaciji. Kolumne pišu kolumnisti.

Od drugih oblika novinarstva kolumna se razlikuje po sljedećim kriterijama:

  • redovna je značajka u publikaciji
  • upravljana je od strane autora
  • sadrži izričito gledište ili mišljenje

Povijest

uredi

Prvi novinski komentator bio je John Hill, koji je 11. ožujka 1751. s dnevnom kolumnom u oglašivačkim novinama "London Adviser" i književnom glasniku počeo pisati kolumne. Pisao je pod pseudonimom "Inspektor".

Mnogi poznati književnici su počeli svoju karijeru kao kolumnisti i kasnije uspjeli se probiti kao autori.