Ne treba izjednačavati sa njegovim sunarodnjakom i suvremenikom Svetim Kolumbom.

Sveti Kolumban (540 – 23. novembar 615; latinski: Columbanus; irski: Columban, što znači bijeli golub) bio je irski kršćanski misionar poznat po tome što je osnovao niz samostana na evropskom Kontinentu, posebno oko godine 590. u franačkim i langobardskim zemljama među kojima se ističu Luxeuil (u današnjoj Francuskoj) i Bobbio (u Italiji), te koji se smatra jednim od najpoznatijih misionara u ranosrednjovjekovnoj Evropi.

Sveti Kolumban

Kolumban na fresci opatije Brugnato
Rođen/a 540
Umro/la 23. novembra 615
Kalendar svetaca 24. novembar

Među Francima je širio keltska samostanska pravila kao i običaj pokore za grijehe, koji je uključivao privatnu ispovijed svećeniku. Predstavlja i jednog od prvih autora tzv. hiberno-latinske književnosti.