Kohabitacija (latinski: cohabitatio, doslovno "zajedničko stanovanje") je izraz koji u najširem smislu označava zajednički život nekoliko bliskih osoba. U užem smislu se pod time podrazumijeva zajednički život dvije ili više osoba koje se nalaze u intimnoj (romantičnoj ili seksualnoj) vezi. U još užem smislu se pod time podrazumijeva odnos među osobama koje nisu u formalnom braku. Za njih se obično primjenjuju izrazi kao što je vanbračna zajednica.

Za bračne drugove se pretpostavlja da su u stanju kohabitacije, odnosno da žive zajedno. Međutim, ponekad to ne mora biti slučaj, za što su primjer rastavljeni bračni drugovi.

Eksterni linkovi

uredi