Kocka u kontekstu igara je rekvizit koji je obično kocka obilježena brojevima od 1 do 6. Bacanjem se okrene na jednu stranu, a kao vrijednost bacanja uzima se broj koji se nalazi na stranici pri vrhu. Zbroj suprotnih strana kocke je uvijek 7. To znači da ako je na gornjoj strani kocke broj 1, onda je na suprotnoj broj 6. Nasuprot 2 je broj 5 te nasuprot 3 je broj 4.

Kocka
Paschier Joostens, De Alea, 1642

Ponekad se koriste ostala geometrijska tijela sa drugačijim brojem stranica (primjerice tetraedar, ikozaedar, dodekaedar), kao što je to slučaj u igri Dungeons and Dragons. U Engleskom jeziku kocka kao geometrijsko tijelo i kocka u kontekstu igara nisu homonimi, kao što je to slučaj u srpskohrvatskom, već se za prva naziva cube, a druga dice.

Precision diceUredi

Precision dice je naziv za kockice koje su vrlo precizno izrađene, pazeći da su sve strane kockice jednako teške. Najčešće se koriste u kazininima, sa naznačenim serijskim brojevima, kako bi se onemogućilo varanje i zamjenjivanje kockica.

Za razliku od kazino kockica koje su dimenzijama nešto veće i imaju oštro odrezane rubove, u backgammonu se koriste relativno malene precision dice koje imaju zaobljene rubove (također napravljeno s vrlo velikom točnoću), kako bi se poboljšala njihova rotacija te smanjilo oštećenje igraće površine.

Kocka za duplanjeUredi

Kocka za duplanje

Kocka za duplanje je kocka koja na svojih 6 strana ima potencije broja dva - 2, 4, 8, 16, 32, 64. Uvedena je u backgammon 20-ih godina 20. stoljeća.
Više informacija i način korištenja

Vidi jošUredi


Eksterni linkoviUredi