Ko čuva život izgubiće ga

Ko čuva svoj život izgubiće ga je čuvena Isusova izreka zabeležena u svim evanđeljima Novog zaveta. Zavisno od prevoda, javlja se i varijanta „Ko čuva svoju dušu izgubiće je“.

Isus i apostoli, kapadokijska freska.

Po Mateju uredi

Evanđelje po Mateju beleži sledeće Isusove reči svojim učenicima:

Ako ko hoće da pođe za mnom, neka se odreče sebe samoga i uzme krst svoj i ide za mnom. Jer ko hoće da spase svoj život - izgubiće ga; a ko izgubi svoj život mene radi - naći će ga. Jer šta će koristiti čoveku ako sav svet dobije, a životu svome naudi? Ili kakvu zamenu će dati čovek za svoj život?[1]

– Isus

Po Marku uredi

Ko hoće za mnom da ide neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, i za mnom ide. Jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubiće je; a ko izgubi dušu svoju mene radi i jevanđelja onaj će je sačuvati. Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi? Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju?[2]

– Isus

Po Luki uredi

Ako ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubiće ga; a ko izgubi život svoj mene radi, taj će ga sačuvati. Jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet zadobije a sebe upropasti ili sebi naudi?[3]

– Isus

Po Jovanu uredi

Evanđelje po Jovanu daje donekle različitu verziju u odnosu na sinoptička evanđelja. Ovde izreci prethodi poređenje sa zrnom pšenice:

Zaista, zaista vam kažem: ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane; ako li umre, rod mnogi donosi. Ko voli život svoj izgubiće ga, a ko mrzi život svoj na ovome svijetu sačuvaće ga za život vječni.[4]

– Isus

Tumačenja uredi

Isus je ovo govorio kada je pozivao učenike da ga slede, objašnjavajući da će izgubiti život svako ko pokušava da ga sačuva, a da će ga sačuvati samo onaj koji ga se odrekne zarad Isusa i evanđelja. Tada iako izgubi život na ovom svetu „sačuvaće večni život.“

Izvori uredi

  1. Evanđelje po Mateju, 16:24-26 (prevod Emilijan Čarnić)
  2. Evanđelje po Marku, 8:34-37 (prevod Vuka Karadžića)
  3. Evanđelje po Luki, 9:23-25 (prevod SPC)
  4. Evanđelje po Jovanu, 12:24-25 (prevod SPC)

Vidi još uredi