Koštana (opera)

Koštana je opera u tri čina i šest slika srpskog kompozitora Petra Konjovića.

Libreto uredi

Prema istoimenoj drami Borisava Stankovića spevao Petar Konjović.

Praizvedba uredi

1931, Zagreb (tada Kraljevina Jugoslavija) u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Likovi i uloge uredi

  • Koštana, mlada ciganska pevačica, sopran
  • Hadži Toma,bogati trgovac bas
  • Stojan, njegov sin, tenor
  • Stana, njegova sestra, sopran
  • Arsa, predsednik opštine, bariton
  • Marko, mlinar, bas
  • Magda, njegova žena, alt
  • Ciganski kmet, bas

Mesto i vreme uredi

Sadržaj radnje se dešava u Vranju oko 1880. godine, nepoosredno po oslobođenju od Turaka.

Sadržaj opere uredi

I čin uredi

Prva slika

Uskrs. U bogato nameštenu sobu , u kući Hadži Tome, uleće nekoliko drugarica njegove kćeri Stane da je zovu na igru. Stana odbija poziv jer je žalosna i više želi da ostane sama sa rođakom Vaskom. Na Vaskino pitanje zašto je tužna ona odgovara da njen brat Stojan pije i da je stalno sa cigankom Koštanom koja je svojim pevanjem i plesom opčinila sve muškarce u mestu. Iz Hana (gostionice) čuje se Stojanova i Koštanina pesma. Vaska se žali na Stojana jer on obasipa Koštanu novcem, haljinama i drugim darovima. Stana ga brani i plaši se da on ne nastrada jer katkad iz krčme dolazi zvuk pucanja. Obe devojke čuju korake i govor Hadži Tome i odlaze brzo u kuću. On ljut ulazi u društvu tri građana koji pokušavaju da ga umire. Ogorčen je na vladanje svoga sina i na to što zapušta kuću i roditelje i smatra da je za sve kriva njegova žena, stojanova majka zbog svoje hladnoće i ćutljivosti. Arsa. rođak, kmet u mestu, ulazi da pozdravi veseo praznik. Hadži Toma ga kori što ne ume da napravi reda ni u selu ni među ciganima.Opet se čuje pucanj iz puške. Arsa opravdava Cigane da pesmom i svirkom zarađuju hleb. Tada ulazi policija i obaveštavaju ih da je stojan sa ciganskom bandom otišao u mlin Hadži Tome. Oni brzo odlaze. U sobu ulazi Stojanova majka koja je zbog svega nesrećna. Zada, stara ciganka dolazi k njoj i donosi Koštaninu košulju na koju će da vrača da bi ona napustila Stojana. Majka ostaje sama i gata u pasulj i vidi da Stojan silno voli Koštanu i sprema se da ga prokune ali umesto toga kune sopstvena usta koja su htela izreći tu kletvu.

Orkestarski interludij 'Sobina' spaja prvu i drugu sliku.

Druga slika

Veče u dvorištu Hadži Tomine vodenice zvane Sobina. Stari vodeničar marko i njegova žena Magda slušaju gde se približava igra i pesma. Stojan dolazi sa Koštanom a za njima ciganska družina i Stojanovi drugovi. Kasnije dolazi Mitke, Stojanov ujak proslavljeni bekrija. Igru i pesmu prekida iznenadni dolazak Hadži Tome koji hoće sve da ih rastera. Stojan odlazi nakon sukoba sa ocem. Magda čini sve da umiri Hadži Tomu u čemu i uspeva. Mitke naređuje da cigani opet zapevaju. Mitke oduševljen podstiče sve jače Cigane te se razvija Velika čočečka igra koja toliko zagreva Hadži Tomu da poziva društvo u svoju kuću.

II čin uredi

Treća slika Kuća Hadži Tomina. Stana pokušava da odobrovolji Stojana ali je on odbija. Kad on čuje da Koštana peva njegovom ocu postaje ljubomoran i razdražen. Hadži Toma je toliko oduševljen Koštaninom igrom i pesmom da joj baca dukate.Rasteruje brata koji pokušava da ga urazumi i sve Cigane.Koštanu pušta tek kada se požali da je bolesna.

Četvrta slika Društvo odlazi kod Mitketa u Arsinu kuću. No energični Mitke rasteruje Cigane i nalaže da se Koštana uda za nemog ciganina Asana i ostaje gluv na molbe Cigana da to ne čini.

Orkestarski preludij 'Kestenova gora'.

III čin uredi

Peta slika