Knjiga Armagha ili Codex Ardmachanus (engleski: Book of Armagh), također poznat kao Patrickov kanon ili Liber Ar(d)machanusje irski rukopis iz 9. vijeka, napisan uglavnom na latinskom jeziku. Danas se čuva u biblioteci dublinskog Trinity Collegea pod oznakom MS 52. Predstavlja izuzetno vrijedan dokument, s obzirom da sadrži rane zapise o sv. Patriku kao i neke od najstarijih sačuvanih zapisa staroirskog; također predstavlja jedan od najstarijih sačuvanih dokumenata izrađenih u Irskoj.

Stranica teksta iz Knjige Armagha.

Rukopis ima dimenzije 19,7 x 14,6 cm i 221 folija od velluma (osušena koža). Sastoji se od tri glavna dijela: hagiografija Svetog Patrika, prijepis Vulgate (uz dodatne materijale vezane uz Svetog Jeronima) te hagiografiju Svetog Martina Turskog od Sulpicija Severa.

Tekst je izradio pisac po imenu Ferdomnach oko godine 807.

Eksterni linkovi uredi