Književni žanr


Književni žanr (francuski: genre littéraire) jeste književnoteorijska kategorija kojom se označavaju književna dela sa bitnim zajedničkim odlikama. Taj se termin sve češće upotrebljava kao oznaka za tradicionalne kategorije književnih rodova i vrsta.

Naime, cela se lepa književnost tradicionalno deli na tri književna roda: epsku poeziju (epiku), lirsku poeziju (liriku) i dramsku poeziju (dramu).

Svaki od ovih književnih rodova deli se dalje na niz književnih vrsta, npr.

Premda klasicistička teorija književnosti nastoji postaviti oštre granice između pojedinih književnih žanrova, ipak su te granice dosta fleksibilne, a svaki žanr može uključivati i dodatne podvrste. Najzad, svaki je književni žanr, odnosno književni rod ili vrsta, definisan i opštim kulturnim prilikama konkretnog istorijskog perioda u kojem se razvio.