Kneževina Iberija

Kneževina Iberija je konvencionalni izraz koji se koristi za ranosrednjovjekovnu kavkasku Gruziju, odnosno režim različitih feudalnih velmoža koji su njome vladali od 6. do 9. vijeka. Početak tog perioda se vezuje za 580. kada su sasanidski perzijski vladari svrgnuli domaću vladarsku dinastiju Hosroida, a kraj za godinu 888. kada je vlast konačno preuzela dinastija Bagrationi, od koje će nastati kasnija Kraljevina Gruzija. U teritorijalnom smislu se pod time obično podrazumijeva kavkaska Iberija, ili oblast koja je u suvremenoj Gruziji poznata kao Kartli.

Taj je period karakterističan po tome što se tada razvila zasebna gruzijska Crkva, kao i nacionalna gruzijska kultura oličena u književnosti na domaćem jeziku. Iz tog doba datira i vlast dinastije Bagrationi (Bagraditi), buduće kraljevske kuće.

Predsjedavajući kneževi IberijeUredi

IzvoriUredi

LiteraturaUredi