Klinija (brat Alkibijada)

Za ostale upotrebe, v. Klinija (razvrstavanje).

Klinija (starogrčki: Κλεινίας, 5. vek pne.) bio je sin Klinije i mlađi brat poznatog atinskog državnika Alkibijada, te stoga član bogate i uticajne porodice Alkmeonida.[1] Nakon pogibije njihova oca kod Koroneje 447. pne. brigu o dvojici dečaka preuzeli su Perikle i njegov brat Arifron, čija je majka Agarista bila bliska rođakinja Megakla, oca Klinijine udovice Dimomahe.[2] Oko 433. godine, po Alkibijadovom sticanju punoletstva, Perikle je, bojeći se da će Alkibijad na neki način negativno uticati na Kliniju, otposlao ovoga iz vlastite kuće i poverio ga na odgoj svome bratu Arifronu. No Arifron ga je nakon samo šest mesci poslao natrag, smatrajući da od Klinije nikad ništa značajnoga neće biti.[3] U jednom od Platonovih dijaloga o Kliniji se govori kao o ludom čoveku (μαινόμενον ἄνθρωπον).[4]

Reference uredi