Klina je reka na Kosovu koja pripada Jadranskom slivu, a površina njenog sliva iznosi 393 km². Izvire na Suvoj planini i svoj 62 kilometara dugačak tok završava kao leva pritoka Belog Drima. Veća mesta na njenim obalama su Srbica i Klina, podignuta na njenom ušću.

Klina
Lokacija
Države Srbija
GradoviSrbica, Klina
Hidrografija
IzvorSuva planina
UšćeBeli Drim
Dužina62 km
PritokeMove
Hidrologija
Sliv
  – površina
Jadranski
393 km²
Transport
Plovnostnije plovna

Tok reke

uredi

Reka Klina izvire na severoistočnim padinama Suve planine, južno jezera Gazivode i Zubinog Potoka, ispod vrha Rudopolje, na Kosovu. Njen tok je u početku veoma krivuda i kreće se ka istoku (od Kaldure), pa ka jugu (od Jabuke), zatim ponovo ka istoku (od Crepulje) i onda ka jugoistoku (od Gornjeg Strmca). Protiče pored srednjovekovne tvrđave Perkovca i Gornje Kline, zatim protiče kroz Srbicu, da bi kod sela Lauša i manastira Devič, njen tok krenuo prema jugozapadu i ona u tom delu predstavlja severnu granicu Drenice. Njena najveća pritoka, reka Move, uliva se u nju između sela Tušilje i Ovčarevo.

Kod Dobre Vode, ispod ostataka srednjovekovnog manastira, tok reke se naglo okreće ka zapadu i ona ulazi u Metohiju, a njen tok prati pruga Priština-Peć. Posle prolaska kroz selo Podgrađe i pored ruševina Jerinine kule, za koju neki smatraju da je prva prestonica Srbije Dostinika, reka se ulazi u gradić Klinu i na njenom zapadnom kraju se uliva u Beli Drim.

Literatura

uredi