Klimatologija je znanost o klimi. Predmet joj je proučavanje značajki klima raznih dijelova svijeta, njihova klasifikacija i rasprostranjenost. Klimatologija se dijeli na:

  1. opću (fizičku) klimatologiju i
  2. klimatografiju.

Opća klimatologija proučava fizičke osnove klime kao prosječnog stanja atmosfere. Klimatografija je prikaz klima pojedinih regija ili meteoroloških postaja. Suvremena klimatologija je kompleksna znanost jer osim pojedinačnih klimatskih elemenata istražuje i njihove međusobne odnose kako bi se došlo do što pouzdanijih podataka.

Kako je klima osim u prostoru promjenljiva i u vremenu, unutar klimatologije razvila se i paleoklimatologija koja proučava klimu prošlosti.

Vidi još Uredi

Literatura Uredi

Šegota, T., 1988.: Klimatologija za geografe. 1-486, Školska knjiga, Zagreb

Eksterni linkovi Uredi