Klerofašizam

Klerofašizam je ideologija koja kombinuje političke i ekonomske doktrine fašizma sa teologijom ili religijskom tradicijom. Termin se koristi kako bi se opisale organizacije i pokreti koji kombinuju religijske elemente sa fašizmom. Termin takođe može označavati podršku religijskih organizacija fašizmu, ili fašistički režim u kojem sveštenstvo ima vodeću ulogu.[1]

Istorija terminaUredi

Pojam klerofašizam se ranije uglavnom povezivao sa saradnjom sveštenstva katoličke crkve sa fašističkim državama i režimima. Leksikon stranih reči i izraza Milana Vujaklije definiše klerofašizam kao koncept koji predstavlja moralnu i fizičku saradnju i spregu katoličkog sveštenstva (naročito višeg, sa Vatikanom i biskupima na čelu) sa fašizmom i fašističkim državama u borbi protiv naprednih i demokratskih ideologija i država u svetu koji se najčešće pojavljivao za vreme Drugog svetskog rata[2].

ReferenceUredi

  1. Griffin, Roger Fascism, Totalitarianism and Political Religion, str. 7, 2005, Routledge
  2. Milan Vujaklija - Leksikon stranih reči i izraza

Vidi jošUredi