Klerofašizam

Klerofašizam je ideologija koja kombinuje političke i ekonomske doktrine fašizma sa teologijom ili religijskom tradicijom. Termin se koristi kako bi se opisale organizacije i pokreti koji kombinuju religijske elemente sa fašizmom. Termin takođe može označavati podršku religijskih organizacija fašizmu, ili fašistički režim u kojem sveštenstvo ima vodeću ulogu.[1] Taj se pojam najčešće koristi za fašizam u Italiji, Frankovoj Španjolskoj i NDH te uz neke pojave i pokrete u suvremenoj Poljskoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji...

Istorija terminaUredi

Pojam klerofašizam se ranije uglavnom povezivao sa saradnjom sveštenstva katoličke crkve sa fašističkim državama i režimima. Leksikon stranih reči i izraza Milana Vujaklije definiše klerofašizam kao koncept koji predstavlja moralnu i fizičku saradnju i spregu katoličkog sveštenstva (naročito višeg, sa Vatikanom i biskupima na čelu) sa fašizmom i fašističkim državama u borbi protiv naprednih i demokratskih ideologija i država u svetu koji se najčešće pojavljivao za vreme Drugog svetskog rata[2].

Štakorska vezaUredi

Rat's line (štakorska veza - linija pacova) je naziv za organizirano spašavanje fašističkih zločinaca od strane klerofašista u Vatikanu. Nakon poraza fašizma u Evropi Vatikan organizira bijeg vodećih fašista u zemlje Južne Amerike, Najviše u Argentinu, Urugvaj i Čile.

ReferenceUredi

  1. Griffin, Roger Fascism, Totalitarianism and Political Religion Arhivirano 2013-06-16 na Wayback Machine-u, str. 7, 2005, Routledge
  2. Milan Vujaklija - Leksikon stranih reči i izraza

Vidi jošUredi