Klerikalizam

(Preusmjereno sa Klerikalizacija)

Klerikalizam je pojava da sveštenstvo nastoji da na odlučujući način utiče na politički i društveni život, realizujući svoje verske vrednosti i moralna načela na način kako to sveštenstvu najviše odgovara. Klerikalizam je suprotan načelu odvojenosti crkve od države.

Ovaj članak, ili jedan njegov segment, izvorno je preuzet iz knjige Ivan Vidanović "Rečnik socijalnog rada" uz odobrenje autora.