Klepina duliba prašuma je smreke i bukve na području Štirovače na Velebitu koja se prostire na 118 ha. Uz to je i posebni rezervat šumske vegetacije. Smatra se prašumom zato što se u njoj nikada nije gospodarilo.

Ovo je sekundarna prašuma smreke usred velikog i značajnog šumarskog bazena Štirovače.

Budući se sa ovim šumama gospodari preborno, tj. nikada se ne uklanjaju sva stabla s jedne površine, već se prebiru samo dozrela - time se otvara prostor rastu mlađih stabala.