Klaudija Pulhra

Klaudija Pulhra (Claudia Pulchra) je ime nekoliko rimskih plemkinja koje su pripadale porodici Klaudijevaca. To su:

Pranećaka Augusta

uredi

Klaudija Pulhra (Claudia Pulchra, PIR2 C 1116, 14. pne. - 26. n.e.), kćer Klaudije Marcele Mlađe i Klaudija Pulhera. Bila je udana za Publija Kvinkcilija Vara. Bila je dobra prijateljica Agripine Starije. Iz Rima ju je dao protjerati Sejan.

Eksterni linkovi

uredi