Klarinetska literatura u Srbiji

Ovo je spisak kompozicija pisanih za instrument klarinet, a koje su nastale na tlu Srbije. Sem dela za klarinet, ovde su ubrojane i sve vrste spisa koje se tiču klarineta, klarinetista i klarinetske pedagogije (knjige o klarinetu, klarinetske brošure, instruktivna klarinetska literatura itd).

Sadržaj: Vrh - 0-9 A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Petar Bergamo

Concerto abbreviato, za klarinet solo, 1966.
Notna izdanja:
Concerto abbreviato, za klarinet (B) solo (posveta Milenku Stefanoviću), UKS, Beograd, 1987.

Bruno Brun

Notna izdanja:
Osnovna škola za klarinet:
Škola za klarinet, I sveska, Prosveta, Beograd, 1956.[1]
Škola za klarinet, II sveska, Prosveta, Beograd, 1956.[2]
Škola za klarinet, III sveska, Udruženje muzičkih pedagoga Srbije, Beograd, 1975.[3]
Izbor malih komada raznih autora:
Izbor malih komada, Prosveta, Beograd, 1953.
Instrumentalni duo
4 minijature, za klarinet i klavir, Beograd, 1971.

Rudolf Bruči

Instrumentalni duo
Međumurska, (Preludio, Aria i Finale) za klarinet i klavir, Novi Sad, 1974.
Kvinteti:
Kvintet, za klarinet i gudački kvartet.
Solo i orkestar:
Koncert, za klarinet i gudački orkestar, Novi Sad, 1971.
Notna izdanja:
Međumurska, (Preludio, Aria i Finale) za klarinet i klavir, UK SAP Vojvodine, 1984.
Koncert, za klarinet i gudački orkestar, UKS, 1971.

Aleksej Butakov

Instrumentalni duo
Svita, za klarinet i klavir.
Kvarteti:
Duvački kvartet, za obou, engleski rog, klarinet i fagot, 1943.
Notna izdanja:
Svita, za klarinet i klavir (posveta Bruno Brunu), UKS.

Zlatan Vauda

Solo klarinet:
Aforizmi, za solo klarinet (B) (posveta Ernestu Ačkunu).
Instrumentalni duo:
Sonata brevis, za klarinet i klavir (posveta Ernestu Ačkunu), 1952.
Plač matere, Igra, za klarinet i klavir.
Solo i orkestar:
Koncert, za klarinet i kamerni orkestar (posveta Ernestu Ačkunu), 1959.
Notna izdanja:
Aforizmi, za solo klarinet (B) (posveta Ernestu Ačkunu), DUNAJ (Beč), VII 1959.
Sonata brevis, za klarinet i klavir (posveta Ernestu Ačkunu), RTV Beograd, 1968.
Plač matere, Igra, za klarinet i klavir, XI 1982.

Milan Vlajin

Souvenir, za klarinet i klavir, Op. 30, Beograd, 1955.
Preludijum, za klarinet i klavir, Beograd, 1963.

Vojislav Vučković

Dve pesme, za sopran i duvački trio, 1938.
Instruktivna literatura:
16 koncertnih etida, za klarinet
Instrumentalni duo:
Duettino Scherzando, za dva klarineta.
Kvinteti:
Asocijacija, kvintet (za 4 klarineta i bas-klarinet)
Kvintet, za klarinet i gudače
Solo i orkestar:
Rapsodija, za klarinet
Veliki koncert, za klarinet
Končertino, za klarinet i orkestar.
• I Kapričo, za klarinet
• II Kapričo, za klarinet
• III Kapričo, za klarinet
Tema sa varijacijama, za klarinet i gudače (posveta Vasilu Gelevu).
Tema sa varijacijama broj 1, za klarinet i gudače, Beograd, 1983.
Tema sa varijacijama broj 2, za klarinet i gudače, Beograd, 1983.
Varijacije na čardaš temu, za klarinet i orkestar
Hameum svita, za klarinet i orkestar (zajedničko delo sa Božidarom Miloševićem), Beograd, 1995.
Notna izdanja:
Končertino, za klarinet i klavir, Beograd, 1966.
Rapsodija, za klarinet i klavir, Beograd, 1970.
Tema sa varijacijama, za klarinet i klavir (posveta Vasilu Gelevu), Beograd.
Tema sa varijacijama broj 2, za klarinet i klavir, Beograd, 1983.
Hameum svita, za klarinet i klavir (zajedničko delo sa Božidarom Miloševićem), Beograd, 1995.

Dejan Despić

Solo klarinet:
Devet igara, za klarinet solo (posveta Milenku Stefanoviću), op. 62, 1976.
Instrumentalni duo:
Stara pesma, op.79a, za klarinet i klavir (1984)
Rapsodija, op.130a, za klarinet i klavir (2007)
15 dvoglasnih invencija, op.136, za klarinet i fagot (1998)
Pas de deux, op.159, za flautu i klarinet (2001)
Tria:
Mančester trio, op.93, za flautu/klarinet, violončelo i klavir (1987)
Sedam studija, op.145, za tri klarineta (2000)
i druge priče (Knjiga bajki II), za obou, klarinet i fagot, op. 152 (2002)
Kvarteti:
Divertimento, op.23, za drveni duvački kvartet (1954)
Kvinteti:
Vinjete, op.43b, za duvački kvintet (1963)
Sonatina, op.53, za duvački kvintet (1970)
A cinque, op.115, za duvački kvintet (1994)
Sastanak, op.195, za duvački kvintet (2008)
Solo i orkestar:
Končertino, op.40, za klarinet, fagot i orkestar (1963)
Concerto grosso, op.45, za duvački kvintet i simfonijski orkestar (1964)
Concerto grosso, op.45a, za duvački kvintet i gudački orkestar (1986)
Divertimento concertante, op.51a, za klarinet, trubu, hornu i gudački orkestar (1998)
Muzika za Sonju, op.130, za klarinet, klavir i gudački orkestar (1997)
Notna izdanja:
Devet igara, za klarinet solo (posveta Milenku Stefanoviću), op. 62, , UKS, Beograd, 1977. i 1987.

Anton Eberst

Knjige:
Šta treba da se zna o muzičkim instrumentima, Udruženje muzičkih pedagoga, Novi sad, 1958.
Priručnik za duvačke instrumente (fl, Ob, Cl, Fg, Cor, Tbn) LESTVICA I AKORD, MP Novi Sad, 1958.
Škola za duvačke instrumenate (fl, cl, B-truba, tenor, bariton, Es-truba, rog, F-bas, udarački instrumenti i teorijsko uputstvo), Savez muzičkih društava NP Srbije, Beograd 1960.
Klarinet i klarinetisti, Forum, Novi Sad, 1963.
Nastava duvačkih instrumenata, Forum, Novi Sad, 1964.
Osnovi metodike nastave klarineta.
Osnovna škola za klarinet:
Osnovna škola za klarinet, Savez muzičkih društava i organizacija Hrvatske, Zagreb, 1967.
• Škola za klarinet, Lestvica i akord, I sveska, SMŠ „Isidor Bajić“, 1954.
• Škola za klarinet, 'Lestvica i akord, II sveska, SMŠ „Isidor Bajić“, 1954.
Izbor malih komada raznih autora:
Koncertni album za klarinet i klavir, Nota, Knjaževac, 1975.
Orkestarske studije:
Orkestarski album za klarinet, I sveska, 1956.
Orkestarski album za klarinet, II sveska, 1956.

Mihailo Živanović

Simfonijska muzika sa solistima:
Fantazija, za klarinet i orkestar
Rapsodija, za klarinet i orkestar
Stav u f-molu, za klarinet i orkestar
Skice, za klarinet
Bluz, za klarinet

Mirjana Živković

Kvinteti:
Pean, za flautu, violinu, klarinet, fagot i klavir.
Duvаčki kvintet, Udruženje kompozitora Srbije, Beograd 1979.
Duvački kvintet (Adagio, Allegro), 1962.
Notna izdanja:
Pean, za flautu, violinu, klarinet, fagot i klavir, UKS, Beograd, 1975.
Sadržaj: Vrh - 0-9 A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Enriko Josif

Solo klarinet:
Kazivanja, za solo klarinet (1981)
Kvinteti:
Zapisi, za duvački kvintet (1969)
Divertimento, za duvački kvintet
Frescobaldiana, za duvački kvintet
Himna Dunavu, za glas i duvački kvintet
Kamerna muzika:
Improvizacija na narodnu temu, za 14 duvačkih instrumenata, 1949.

Petar Konjović

Koncertna svita , za duvački kvintet, 1940.

Vojislav Kostić

Karakteri, varijacije za klarinet, klavir i 18 udaraljki, 1958.

Radivoj Lazić

(Klavirsku pratnju i orkestraciju kompozicija uradio je kompozitor i profesor Vlastimir Peričić.)

Osnovna škola za klarinet:
Učim klarinet I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.[4]
Učim klarinet II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.[5]
Učim klarinet III, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.[6]
Učim klarinet IV, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.[7]
Vežbe skala za II razred, Izdanje autora, Beograd, 1998.[8]
Zbirka originalnih malih komada za klarinet i klavir za osnovnu muzičku školu:
Raspevani klarinet I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.[9]
Raspevani klarinet II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.[10]
Raspevani klarinet III, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.[11]
Raspevani klarinet IV, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.[12]
Vedri dani u muzičkoj školi, Beograd, Savez društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, 1996.[13]
Melodične etide s klavirom I[14]
Melodične etide s klavirom II[15]
Deueti sa klavirom:
Laki klarinetski dueti I, Beograd, 1998.[16]
Laki klarinetski dueti II, Beograd, 1998.[17]
Zbirke originalnih komada za klarinet i klavir za srednju muzičku školu i fakultet:
Mladi klarinetski virtuoz I Beograd, autorsko izdanje, 1997.[18]
Mladi klarinetski virtuoz II Beograd, autorsko izdanje, 1997.[19]
Mladi klarinetski virtuoz III Beograd, autorsko izdanje, 1998.[20]
Mladi klarinetski virtuoz IV Beograd, autorsko izdanje, 1998.[21]
Zbirka komada raznih autora iz svetske literature (transkripcije za klarinet):
Veliki majstori za klarinet I, Beograd, autorsko izdanje, 1997.
Veliki majstori za klarinet II, Beograd, autorsko izdanje, 1997.
Veliki majstori za klarinet III, Beograd, autorsko izdanje, 1997.
Instrumentalni duo:
Končertino, za klarinet i klavir, izdanje autora, Beograd, 1998.
Introduzione, tema e variazioni, za klarinet i klavir, izdanje autora, Beograd, 1998.
Romantični koncert u a-molu, za klarinet i klavir, Fmp, Beograd, 2016.
Solo i orkestar:
Končertino, za klarinet i orkestar, Beograd, 1998.
Introduzione, tema e variazioni, za klarinet i orkestar, Beograd, 1998.
Romantični koncert u a-molu, za klarinet i orkestar, Fmp, Beograd, 2016.
Kamerna tria:
Dva komada, za flautu, klarinet i klavir, edicija DHS, Smederevo, 2002.
Mala svita, za klarinet, violinu i klavir, edicija DHS, Smederevo, 2002.

Mihovil Logar

Koncerti:
Concerto sinfonico, za klarinet i klavir (posveta Bruno Brunu), 1956.
Dvostruki koncert, za klarinet i rog, 1967.
Partita končertante, za duvački kvintet i gudački orkestar, 1968.
Koncert, za violončelo, mali gudački orkestar i duvački kvintet, 1971.
Notna izdanja:
Concerto sinfonico, za klarinet i klavir (posveta Bruno Brunu) RT Beograd.
Dupli koncert, za klarinet, hornu i orkestar, Beograd, UKS, 1969.
Koncert, za klarinet i gudački orkestar (klavirski izvod), Beograd, UKS, 1969.

Marić

Rajko Maksimović

Kamerna dela:
Trijalog, za klarinet, gudački trio i klavir (1968)

Ilija Marinković

Duvački kvintet, h-moll, 1941.

Ljubica Marić

Kamerna muzika:
Četvrtstepeni trio, za klarinet, trombon i kontrabas, 1936/37. (izgubljeno)
Duvački kvintet, 1931. (izdanje: Furore Verlag, Kassel, Germany)
Arhaja 2, za obou, klarinet i fagot (izdanje: Furore Verlag, Kassel, Germany)

Božidar Milošević - Ante Grgin

Solo i orkestar:
Hameum svita, za klarinet i orkestar, Beograd, 1995.
Notna izdanja:
Hameum svita, za klarinet i klavir, Beograd, 1995.

Vasilije Mokranjac

Solo klarinet:
Preludijum, za klarinet (B) solo (posveta Ernestu Ačkunu), 1984.
Notna izdanja:
Preludijum, za klarinet (B) solo (posveta Ernestu Ačkunu), UKS, Beograd, 1987.[22]

Svetomir Nastasijević

Koncert, za klarinet.

Aleksandar Obradović

Solo klarinet:
Mikro – sonata, za solo klarinet in B (posveta Milenku Stefanoviću).
Solo i hor:
Stihira II, za solo klarinet in B i četvoroglasni mešoviti hor
Solo i orkestar:
Koncert, za klarinet i gudački orkestar, 1958.
Kvinteti:
Divertimento, za duvački kvintet
Notna izdanja:
Stihira II, za solo klarinet in B i četvoroglasni mešoviti hor, Beograd, 1999.
Divertimento, za duvački kvintet, Beograd, 1983.
Mikro – sonata, za solo klarinet in B (posveta Milenku Stefanoviću), Beograd, UKS, 1987.
Diskografija:
Mikro-sonata, za klarinet solo

Petar Ozgijan

Solo klarinet:
Za Mimu, za klarinet (B) solo (posveta Milenku Stefanoviću).
Notna izdanja:
Za Mimu, za klarinet (B) solo (posveta Milenku Stefanoviću), UKS , Beograd, 1987.

Vlastimir Peričić

Tri minijature, za klarinet i klavir (Canzonetta - Posveta Čajkovskom, Valse mignonne - Posveta Šopenu, Chant sans paroles - Posveta Mendelsonu, 1995, 6')
Intermeco (Posveta Bramsu), za klarinet i klavir, 1996, 4' [23]
Menuet (Posveta Hajdnu), za klarinet i klavir, 1995, 3'
Menuet (Posveta Hajdnu), za klarinet i gudače, 1995, 3' 5.
Skerco, za klarinet i klavir (II stav iz Sonate), 1996, 4'
Pesma i igra, za klarinet i klavir, 1994, 5'
Pesma i igra, za klarinet i gudače, 1994, 5' [24]
Marš (Posveta Prokofjevu), za klarinet i klavir, 1995, 2'
Svitanje, za klarinet i klavir, 1995, 3'
Kolo, za klarinet i klavir, 1995, 3'
Sonatina Des-dur (Posveta Suku), za klarinet I klavir, 1996, 9'
Berceuse avec des badineries - (II stav iz Sonatine), za klarinet i klavir, 1995, 3'
Posveta Bartoku (II stav iz Sonatine), za klarinet i klavir, 1996, 3'
Sonatina, za klarinet i klavir (Posveta Dvoržaku), F-dur, 1996, 8' [25]
Sonatina breve, za klarinet i klavir (Posveta mome profesoru Stanojlu Rajičiću), d-moll, 1996, 5'
Ciacconetta, za klarinet i klavir, 1996, 3'
Sarabanda e Fugeta, za klarinet i klavir, 1946/1996, 4'
Dve etide, za klarinet i klavir, 1997, 3'
Tri dueta, za dva klarineta i klavir, 1997, 4'

Zoran Petrović

Instrumentalni duo:
Varijacije na hazarsku temu, za dva klarineta (in B).

Dušan Radić

Solo i orkestar:
Končertino, za klarinet i gudački orkestar op.2 br. 4, 1956.
Instrumentalni duo
Končertino, za klarinet i klavir op.2 br. 4, 1956.
Mesečeva melodija, za klarinet (in La) i klavir.
Kvinteti:
Bagatele, za duvački kvintet op.13, br. 4, Beograd, 1984.
Notna izdanja:
Končertino, za klarinet i gudački orkestar op.2 br. 4, Beograd, UKS, 1984.
Mesečeva melodija, za klarinet (in La) i klavir.
Bagatele, za duvački kvintet op.13, br. 4, Beograd, 1984.

Stanojlo Rajičić

Solo i orkestar:
Koncert, za klarinet, gudački orkestar, klavir i udaraljke, 1962.

Milan Ristić

Solo i orkestar:
Koncert, za klarinet i orkestar (posveta Ernestu Ačkunu), 1964.

Josip Slavenski

Kamerna muzika:
Dve rumunske igre, za klarinet i violinu
Narodne igre Rusina, za violinu i klavir (ili za flautu, klarinet, tamburicu, 2 violine, violu, violončelo i kontrabas), 1950
Duvački kvintet, za flautu, obou, klarinet, rog i fagot, 1930
Sa sela, kvintet za flautu, klarinet, violinu, violu i kontrabas, 1925
Drmlec, za 11 duvačkih nstrumenata, 1917
Međumurske narodne pjesme, za klarinet, cimbal, 2 violine, violu, violončelo i kontrabas (Grad se beli preko Balatina, Ni mi volja već na svetu živeti, Cin can cvrgudan, Zarsla mi je ruža), 1920
Muzika za kamerni orkestar (Muzika 38), za flautu, obou, klarinet, fagot, 2 violine, violu, violončelo i kontrabas, 1938

Milenko Stefanović

Izbor malih komada raznih autora:
Laki komadi, Milivoj Ivanović, Beograd, 1970.
Sadržaj: Vrh - 0-9 A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Ludmila Frajt

Svirač i ptice, rapsodija za klarinet i orkestar, 1969. (izdanje: Certosa Verlag, Germany)

Zoran Hristić

Instrumentalni duo:
Sonata „Viza“, za klarinet i klavir, 1961.

Miroslav Štatkić

Solo klarinet:
Svita, za klarinet solo (Melodia, Silenzio, Macchina, Campane, Malinconia, Uccellino, Movimento), 1984.[26]
Instrumentalni duo:
Orion duo, za saksofon (bas klarinet) i vibrafon (marimbafon), 1984.
Jazz sonata br.1, za klarinet i klavir, 1984.
Tria:
Microstructure V, za klarinet, triangl i klavir, 1982.
Sadržaj: Vrh - 0-9 A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

Reference

uredi
 1. Brun, Bruno: Škola za klarinet, I sveska, Prosveta, Beograd, 1956.
 2. Brun, Bruno: Škola za klarinet, II sveska, Prosveta, Beograd, 1956.
 3. Brun, Bruno: Škola za klarinet, III sveska, Udruženje muzičkih pedagoga Srbije, Beograd, 1975.
 4. Lazić, Radivoj: Učim klarinet I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
 5. Lazić, Radivoj: Učim klarinet II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
 6. Lazić, Radivoj: Učim klarinet III, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
 7. Lazić, Radivoj: Učim klarinet IV, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
 8. Vežbe skala za II razred, Izdanje autora, Beograd, 1998.
 9. Lazić, Radivoj: Raspevani klarinet I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
 10. Lazić, Radivoj: Raspevani klarinet II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
 11. Lazić, Radivoj: Raspevani klarinet III, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
 12. Lazić, Radivoj: Raspevani klarinet IV, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998.
 13. Lazić, Radivoj: Vedri dani u muzičkoj školi, Beograd, Savez društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, 1996.
 14. Lazić, Radivoj: Melodične etide s klavirom I
 15. Lazić, Radivoj: Melodične etide s klavirom II
 16. Lazić, Radivoj: Laki klarinetski dueti I, Beograd, 1998.
 17. Lazić, Radivoj: Laki klarinetski dueti II, Beograd, 1998.
 18. Lazić, Radivoj: Mladi klarinetski virtuoz I, Beograd, autorsko izdanje, 1997.
 19. Lazić, Radivoj: Mladi klarinetski virtuoz II, Beograd, autorsko izdanje, 1997.
 20. Lazić, Radivoj: Mladi klarinetski virtuoz III, Beograd, autorsko izdanje, 1998.
 21. Lazić, Radivoj: Mladi klarinetski virtuoz IV, Beograd, autorsko izdanje, 1998.
 22. Vasilije Mokranjac, Preludijum, za klarinet (B) solo, Beograd, UKS, 1987.
 23. Log in om een reactie te plaatsen. (17. 1. 2012.). „''Intermeco'' (Posveta Bramsu) za klarinet i klavir, 1996, 4'”. Youtube.com. Pristupljeno 16. 3. 2013. 
 24. Log in om een reactie te plaatsen. (16. 1. 2012.). „''Pesma i igra'' za klarinet i gudače, 1994”. Youtube.com. Pristupljeno 16. 3. 2013. 
 25. Log in om een reactie te plaatsen. (19. 1. 2012.). „''Sonatina'' za klarinet i klavir (Posveta Dvoržaku), F-dur, 1996”. Youtube.com. Pristupljeno 16. 3. 2013. 
 26. Miroslav Štatkić: Svita, za klarinet solo (1984.), note

Literatura

uredi

Vanjske veze

uredi