Kisvadna (Kizzuwadna) je oblast koja se nalazi u jugoistočnom reonu Male Azije. Oblast je tako nazivana u bronzanom dobu oko 1500. pne.. U to vreme je bila naseljena huritskim stanovništvom i bila je strateški koridor saobraćajnih komunikacija Male Azije sa Sirijom, Egiptom i Mesopotamijom.

Prvo je bila uključena u državu Mitana, da bi vojnom kampanjom Šupiluliume prvog, hetitskog vladara, bila aneksirana Hetitskoj državi kao posebna kneževina. Kasnije je ta oblast poznatija kao Kilikija.