Kiowa-Tanoan

Kiowa-Tanoan je porodica indijanskih jezika nastala spajanjem samostalnih porodica Kiowan i Tanoan, čiji su se jezici govorili na američkom Jugozapadu i južnim prerijama. Kulturno su ova plemena potpuno nesrodna jer su Kiowa Indijanci imala prerijski tip kulture, dok su Tanoan Indijanci nosioci kulture Puebala. Jezici što joj pripadaju su: kiowa, tewa, tiwa i jemez, te neki danas izumrli jezici, čiji se potomci danas služe engleskim ili španjolskim.

Područje rasprostranjenosti porodice Kiowa-Tanoan.

Vanjske vezeUredi