Kineske dinastije

Historija Kine
Historija Kine
DREVNA
3 Suverena & 5 Careva
Dinastija Xia 2100–1600 pne.
Dinastija Shang 1600–1046 pne.
Dinastija Zhou 1045–256 pne.
 Zapadni Zhou
 Istočni Zhou
   Period Proljeća i Jeseni
   Period Zaraćenih država
CARSKA
Dinastija Qin 221 pne.–206 pne.
Dinastija Han 206 pne.–220 n.e.
  Zapadni Han
  Dinastija Xin
  Istočni Han
Tri kraljevstva 220–280
  Wei, Shu & Wu
Dinastija Jin 265–420
  Zapadni Jin 16 kraljevstava
304–439
  Istočni Jin
Južne & Sjeverne dinastije
420–589
Dinastija Sui 581–618
Dinastija Tang 618–907
  ( Drugi Zhou 690–705 )
5 dinastija &
10 kraljevstava

907–960
Dinastija Liao
907–1125
Dinastija Song
960–1279
  Sjeverni Song Z. Xia
  Južni Song Jin
Dinastija Yuan 1271–1368
Dinastija Ming 1368–1644
Dinastija Qing 1644–1911
MODERNA
Republika Kina 1912–1949
Narodna Republika
Kina

1949–
Republika
Kina (Tajvan)

1945–

U većini slučajeva, u pregledu dati su konvencionalni datumi koji se koriste u kineskoj istoriografiji.

Datumi iz vremena dinastije Zapadni Džou i prethodnih dinastija nisu tačno utvrđeni i još uvek su pod znakom pitanja. Takođe, treba naglasiti da istorija nikada nije tako jasna i precizna, i da su podaci korišćeni u ovim tabelama često rezultat konvencionalnog izbora. Jedan primer za ovaj slučaj je osnivanje mandžurske Ćing dinastije. U zvaničnoj se kineskoj istoriografiji navodi 1644. godina, kada su mandžurske trupe zauzele Peking. Međutim, Ćing dinastija je osnovana već 1616. godine, a ime Ćing dinastije ponela je tek 1636. Sa druge strane, Ming dinastija je de facto ugašena tek 1662. godine, kada su osvojene poslednje teritorije koje su oni na jugu Kine držali.

Pregled kineskih dinastijaUredi

 1. Tri Prva gospodara i Pet mitskih careva (pre 2070. g. pne.); kineski: 三皇五帝 /Sān Huáng Wǔ Dì/
 2. Dinastija Sja (oko 2070-oko 1600. g. pne.); kineski: 夏朝 /Xià cháo/
 3. Dinastija Šang (oko 1600-oko 1046. g. pne.); kineski: 商朝 /Shāng cháo/
 4. Dinastija Džou (oko 1046-221. g. pne.); kineski: 周朝 /Zhōu cháo/
  1. Dinastija Zapadni Džou (oko 1046-771. g. pne.); kineski: 西周 /Xī Zhōu/
  2. Dinastija Istočni Džou (770-256. g. pne.); kineski: 东周 /Dōng Zhōu/
   1. Period proleća i jeseni (770-476. g. pne.); kineski: 春秋时代 /Chūn qiū shídài/
   2. Period zaraćenih država (475-221. g. pne.); kineski: 战国时代 /Zhàn guó shídài/
 5. Dinastija Ćin (221-207. g. pne.); kineski: 秦朝 /Qín cháo/
 6. Dinastija Zapadni Ču (206-203. g. pne.); kineski: 西楚 /Xī Chǔ/
 7. Dinastija Han (202. g. pne.-220. g. n. e.); kineski: 汉朝 /Hàn cháo/
  1. Dinastija Zapadni Han (202. g. pne.-9. g. n. e.); kineski: 西汉 /Xī Hàn/
  2. Dinastija Sjin (9-23); kineski: 新朝 /Xīn cháo/
  3. Dinastija Istočni Han (25-220); kineski: 东汉 /Dōng Hàn/
 8. Period triju država (220-280); kineski: 三国时代 /Sān guó shídài/
  1. Dinastija Cao Vej (220-265); kineski: 曹魏 /Cáo Wèi/
  2. Dinastija Šu Han (221-263); kineski: 蜀汉 /Shǔ Hàn/
  3. Dinastija Sun Vu (222-280); kineski: 孙吴 /Sūn Wú/
 9. Dinastija Đin (265-420); kineski: 晋朝 /Jìn cháo/
  1. Dinastija Zapadni Đin (265-316); kineski: 西晋 /Xī Jìn/
  2. Dinastija Istočni Đin (317-420); kineski: 东晋 /Dōng Jìn/
 10. Period šesnaest država (304-439); kineski: 十六国时代 /Shíliù guó shídài/
  1. Carstvo Han Džao (304-329); kineski: 汉赵 /Hàn Zhào/
  2. Carstvo Čeng Han (304-347); kineski: 成汉 /Chéng Hàn/
  3. Kraljevstvo Rani Lijang (314-376); kineski: 前凉 /Qián Liáng/
  4. Carstvo Pozni Džou (319-351); kineski: 后赵 /Hòu Zhào/
  5. Carstvo Rani Jen (337-370); kineski: 前燕 /Qián Yán/
  6. Kraljevstvo Rani Ćin (351-394); kineski: 前秦 /Qián Qín/
  7. Kraljevstvo Pozni Ćin (384-417); kineski: 后秦 /Hòu Qín/
  8. Carstvo Pozni Jen (384-407); kineski: 后燕 /Hòu Yán/
  9. Kraljevstvo Zapadni Ćin (385-431); kineski: 西秦 /Hòu Qín/
  10. Kraljevstvo Pozni Lijang (386-403); kineski: 后凉 /Hòu Liáng/
  11. Kraljevstvo Južni Lijang (397-414); kineski: 南凉 /Nán Liáng/
  12. Carstvo Južni Jen (398-410); kineski: 南燕 /Nán Yán/
  13. Kraljevina Zapadni Lijang (400-421); kineski: 西凉 /Xī Liáng/
  14. Carstvo Sja (407-431); kineski: 夏国 /Xià guó/
  15. Carstvo Severni Jen (407-436); kineski: 北燕 /Běi Yán/
  16. Kraljevina Severni Lijang (397-439); kineski: 北凉 /Běi Liáng/
 11. Period severnih i južnih dinastija (420-581); kineski: 南北朝时代 /Nánběi cháo shídài/
  1. Južne dinastije:
   1. Dinastija Sung (420-479); kineski: 宋朝 /Sòng cháo/
   2. Dinastija Ći (479-502); kineski: 齐朝 /Qí cháo/
   3. Dinastija Lijang (502-557); kineski: 梁朝 /Liáng cháo/
   4. Dinastija Čen (557-589); kineski: 陈朝 /Chén cháo/
  2. Severne dinastije:
   1. Dinastija Severni Vej (386-534); kineski: 北魏 /Běi Wèi/
   2. Dinastija Istočni Vej (534-550); kineski: 东魏 /Dōng Wèi/
   3. Dinastija Severni Ći (550-577); kineski: 北齐 /Běi Qí/
   4. Dinastija Zapadni Vej (535-556); kineski: 西魏 /Xī Wèi/
   5. Dinastija Severni Džou (557-581); kineski: 北周 /Běi Zhōu/
 12. Dinastija Sui (581-618); kineski: 隋朝 /Suí cháo/
 13. Dinastija Tang (618-907); kineski: 唐朝 /Táng cháo/
 14. Period pet dinastija i deset kraljevstava (907-979); kineski: 五代十国时代 /Wǔ dài shí guó shídài/
  1. Dinastije:
   1. Dinastija Pozni Lijang (907-923); kineski: 后梁 /Hòu Liáng/
   2. Dinastija Pozni Tang (923-936); kineski: 后唐 /Hòu Táng/
   3. Dinastija Pozni Đin (936-946); kineski: 后晋 /Hòu Jìn/
   4. Dinastija Pozni Han (947-950); kineski: 后汉 /Hòu Hàn/
   5. Dinastija Pozni Džou (951-960); kineski: 后周 /Hòu Zhōu/
  2. Kraljevstva:
   1. Kraljevstvo Vu Jue (907-978); kineski: 吴越 /Wú Yuè/
   2. Kraljevstvo Min (909-945); kineski: 闽国 /Mǐn guó/
   3. Kraljevstvo Južni Đing (924-963); kineski: 荆南 /Jīng Nán/
   4. Kraljevstvo Ču (907-951); kineski: 楚国 /Chǔ guó/
   5. Kraljevstvo Vu (902-937); kineski: 吴国 /Wú guó/
   6. Kraljevstvo Južni Tang (937-975); kineski: 南唐 /Nán Táng/
   7. Kraljevstvo Južni Han (917-971); kineski: 南汉 /Nán Hàn/
   8. Kraljevstvo Severni Han (951-979); kineski: 北汉 /Běi Hàn/
   9. Kraljevstvo Rani Šu (907-925); kineski: 前蜀 /Qián Shǔ/
   10. Kraljevstvo Pozni Šu (934-965); kineski: 后蜀 /Hòu Shǔ/
 15. Dinastija Lijao (916-1125); kineski: 辽朝 /Liáo cháo/
 16. Dinastija Song (960-1279); kineski: 宋朝 /Sòng cháo/
  1. Dinastija Severni Sung (960-1127); kineski: 北宋 /Běi Sòng/
  2. Dinastija Južni Sung (1127-1279); kineski: 南宋 /Nán Sòng/
 17. Dinastija Zapadni Sja (1038-1227); kineski: 西夏 /Xī Xià/
 18. Dinastija Đin (1115-1234); kineski: 金朝 /Jīn cháo/
 19. Dinastija Juen (1271-1368); kineski: 元朝 /Yuán cháo/
 20. Dinastija Ming (1368-1644); kineski: 明朝 /Míng cháo/
 21. Dinastija Ćing (1644-1911); kineski: 清朝 /Qīng cháo/

RepublikeUredi

 1. Republika Kina (1911-1949); kineski: 中华民国 /Zhōnghuá mínguó/
 2. Narodna republika Kina (1949-); kineski: 中华人民共和国 /Zhōnghuá rénmín gònghéguó/