Kinematika je grana mehanike koja se bavi proučavanjem kretanja tijela ne uzimajući u obzir sile pod čijim se djelovanjem to kretanje odvija. Za takva kretanja (kretanje koje izaziva sila) zadužena je dinamika, koja se izričito bavi promatranjem izvora sila na tijelo pri kretanju.

Osnovne jednačineUredi

Relativno kretanjeUredi

 

Rotirajući sistemUredi

 

Gdje je r(t) radijus-vektor, tj. zakon puta; X,Y,Z nepomični koordinatni sistem; x,y,z je rotirajući koordinatni sistem; dok je ω brzina rotacije ili ugaona brzina.

Kinematičke konstanteUredi

Kotrljanje bez klizanjaUredi

 

Zupčanici i diskovi (bez klizanja)Uredi

 
 

Gdje je r oznaka za radius, z za broj zubaca na zupčaniku, a ω je ugaona brzina.