Kimbri (lat. Cimbri) su germansko pleme naseljeno u antičko doba u severnom delu Jitlanda, Iselivši se odatle krajem II veka pne., krenuli su prema jugu i prodrli na teritoriju Rimskog Carstva. Pobedivši Rimljane kod Noreje 113. pne. prešli su preko Rajne u Galiju.

Kada je Rim odbio da im dodeli zemlju u kojoj su se želeli naseliti, prihvatili su borbu s Rimljanima i pobedili ih najpre na teritoriji galskih Alobrožana (109. pne.), zatim na Garoni (107. pne.) i konačno kod Aurenja (danas OranžVokliz) (105. pne.).

Njihov prodor u Hispaniju nije uspeo jer su ih Keltiberi prisilili na povlačenje.

Kimbri su se tada udružili sa Teutonima i nekim drugim plemenima i upali u Italiju i zauzeli područje severono od reke Poa. Tu su naišli na organizovani otpor Rimljana. Porazivši Tetutone (102. pne.) kod Akva Sestije (danas Eks an Provans, Gaj Marije naneo je Kimbrima katastrofalan poraz kod Verčeliija (101. pne.).