Kidinu (ili Kidunu) [kidínu/kidúnu] je bio kaldejski astronom (Babilon, cca. 400. pne. Babilon - 14. august 330. pne.

Strabon i Plinije Stariji su ga nazvali Kidenas ili Cidenas. Kidinu je bil Eudoksov suvremenik i suvremenik njegovog učenika Kalipa. Bil je predstojnik astronomske škole u babilonskom gradu Sipar (Sippar), (današnji Abu Habbah, jugozapadno od Bagdada) u Akadu (Akkadu).

Živio je oko godine 379. pne. Za tropsku godinu je upotrebljavao 365d 6h. Za dužinu sinodskoga mjeseca je vjerojatno u mladim danima naveo 29,530614...d = 29d 12h 44m 5,0s s greškom manjom od 1s. Grešku je smanjio ispod 0,5s na podnošljivih 23/50s Hiparh oko godine 139. pne. po Strabonu najvjerojatnije u blizini Kidinujevega grada u Babilonu. Klasična vriejdnost 29d 31:50:8:20 (šezedesetine) = 29d + 12 h + 793/1080h = 29,53059414...d se također pripisuje Kidinuju.

Vjerojatno je Kidinu izradio tada složene postupke i jednadžebe za računjanje neregularnih gibanja Mjeseca i drugih planeta, a posebno Sunca, čija je kutna brzina najmanja u afelu, kada je Zemlja najudaljenija od njega.

Kidinu je iz Naburimanijevega sistema A izradio još potpuniji sistem B. To so bile skupine efemerida ili tabliuca, koje pokazivale položaje Mjeseca, Sunca i planeta u svakom tenutku. Temeljile so na vjekovnim opažanjima i bile su neobjavljene. U njima su bile navedene narastajuće i padajuće vrijednosti položaja planeta, koje se nazivajucikcakaste funkcije.

Pronađena klinopisna tablica u obliku dnevnika iz Babilona (Babilonska kronika 8: Aleksandrova kronika; BM 36304) spominje kako »souki-di-nu-ja ubili s mačem« na petnaesti dan, vjerojatno petog mjeseca iste godine kada je Aleksandar Veliki zauzeo Babilon, a, što bi trebao biti 14. august 330. pne.. Nije posve sigurno da li tablica govori o astronomu Kidinuju.

Po njemu je imenovan krater Kidinu (Kidinnu) na Mjesecu.