Keratofiri su submarinski ekvivalenti albitskih sijenita sa niskotemperaturnom asocijacijom minerala. Oni su članovi spilit – keratofirskih asocijacija, koje su formirane u specifičnim uslovima.

Po sastavu, genezi i načinu pojavljivanja veoma su slični kvarckeratofirima od kojih se jedino razlikuju po odsustvu kvarca kao bitnog sastojka.

PovezanoUredi

LiteraturaUredi

  • Đorđević V., Đorđević P., Milovanović D. 1991. Osnovi petrologije. Beograd: Nauka