Hemijska supstanca

oblik postojanja materije
(Preusmjereno sa stranice Kemikalije)

Supstanca je oblik postojanja materije.[1] Sastoji se od jedne vrste čestica - atoma.Atomi su složene građe. Sastoje se od protona, neutrona i elektrona i imaju svoju masu ili masu mirovanja koja je ravna nuli. Danas je poznato oko 17 milona različitih supstanci. Od tolikog broja supstanci, oko 100 hiljada ima praktičnu primenu. Neke supstance nalaze se u prirodi, dok se druge proizvode veštačkim putem. Svaka supstanca ima karakteristična svojstva po kojima se razlikuje od drugih supstanci, na primer: boju, miris, gustinu, temperaturu topljenja, temperaturu ključanja. Navedena svojstva supstanci, koja se određuju pomoću naših čula ili instrumenata, nazivaju se fizička svojstva. Hemijska svojstva supstanci ispoljavaju se pri njihovim reakcijama sa drugim supstancama. Osnovni zadatak hemije je izučavanje supstanci - njihove strukture, svojstava, kao i promena koje dovode do pretvaranja jednih supstanci u druge. Supstanca je osnovni deo materije

Para i tečna voda su dva oblika iste hemijske supstance, vode.

Reference

uredi
  1. Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju. "Chemical Substance". Kompendijum Hemijske Terminologije Internet edition.

Spoljašnje veze

uredi