Kemijska grupa

(Preusmjereno sa Kemijska skupina)

Kemijska skupina elemenata ili kemijski niz elemenata je grupa elemenata koja se nalazi ili u jednom stupcu u tablici periodnog sustava elemenata ili u susjednim stupcima, a dijele slična kemijska svojstva.

Glavne kemijske skupine su: