Keik (Hipasov otac)

V. i Keik (razvrstavanje).

Keik (starogrčki: Κήϋξ, Kēüx), u grčkoj mitologiji, bio je kralj grada Trahina u Tesaliji i, prema nekim antičkim autorima, nećak Amfitrionov. U svom domu ugostio je Herakla kad je ovaj tražio utočište jer je nehotice usmrtio Eunoma.[1][2] Kasnije su i Heraklova deca (Heraklidi) pobegla Keiku, kad ih je proterao Euristej.[3] Keik je imao sinove Hipasa i Hilu, kao i kćer Temistonoju, čijeg je supruga Kikna ubio Herakle. Hila se pridružio Argonautima, a Hipas je pratio Herakla u pohodu protiv kralja Eurita, vladara Ehalije; taj pohod, u kome je Hipas poginuo, opevan je epu Zauzeće Ehalije, koja se u antici pripisivala čas Homeru čas Kreofilu sa Samosa.[4]

Keikova svadba i njegovo prijateljstvo s Heraklom tema su drevne epske pesme Keikova svadba, koja se u antici pripisivala Hesiodu.[5]

ReferenceUredi

  1. Pausanija, Opis Helade, I, 32, 6.
  2. Pseudo-Apolodor, Biblioteka II, 7, 6 i II, 7, 7.
  3. Pseudo-Apolodor, Biblioteka II, 7, 8.
  4. Timothy Gantz, Mythes de la Grèce archaïque, Belin, 2004, str. 768 (original: Early Greek Myth, Johns Hopkins University Press, 1993, 2 vol.).
  5. D'Alessio, G.B. (2005), "The Megalai Ehoiai: A Survey of the Fragments", R. Hunter, The Hesiodic Catalogue of Women: Constructions and Reconstructions, Cambridge, str. 183–185, 192–195, ISBN 0-521-83684-0.

Vanjski linkoviUredi