Kavkaski narodi

Kavkaski narodi su velika porodica naroda i njihovih jezika rasprostranjena u području Kavkaza u europskoj Rusiji, Gruziji i Azerbajdžanu, a ima i iseljenih u Tursku i neke države bivšeg Sovjetskog Saveza. Kavkaski narodi dijele se na dvije velike grane, to su: Sjevernokavkaski narodi iz europske Risije i Južnokavkaski narodi nastanjeni poglavito u Gruziji.

Kavkaski narodi

(ингилойцы, Ingilojcy), Kahetinci (кахетинцы, Kahetincy), Kartlijci (картлийцы, Kartlijcy), Hevsuri (хевсуры, Hevsury), Lečhumci (лечхумцы, Lečhumcy, Lečhumeli), Meshetinci (месхетинцы, Meshetincy), Mohevci (мохевцы, Mohevcy), Pšavi ili Pšaveli (пшавы, Pšavy), Račvelci (рачвельцы, Račvelcy), Tušinci ili Tuši (тушинцы, Tušincy), Imerhevci, Mtiuli.

    • 2) Mingreli ili Megreli koji sebe zovu Margaluri, a žive u Gruziji;
    • 3) Svani iz Gruzije čiji se jezik zove Lushnu, a govore ga i Lakhamul-Židovi;
    • 4) Lazi ili Čani koji govore jezikom Lazuri, također su iz Gruzije.

Vanjske vezeUredi