Katoptronofiljia

Katoptronofilija je parafilija koja se iskazuje kroz seksualno uzbuđenje pri pogledu ili korištenju ogledala.

Stručna literaturaUredi

Pendergast, Mark Mirror, Mirror: A History of the Human Love Affair with Reflection New York:2003 Basic Books Perseus Book Group ISBN 978-0-465-05470-1