Kaskinampo.- /Značenje nepoznato -možda je došlo kroz Koasati -nampo, u značenju 'mnogo' (Swanton)./ Pleme Muskhogean Indijanaca čija je najpoznatija povijesna domovina bili južni predjeli današnjeg Pine Islanda na rijeci Tennessee. De Soto nalazi ove Indijance u Arkansasu 1541, u provinciji koja se naziva Casqui, Icasqui ili Casquin "province", u koju zalazi prešavši rijeku Mississippi, možda današnji okrug Phillips u Arkansasu. Ekspedicije Marquetta i Jolieta posjećuju ih 1673. -Kasnije, do 1701., oni će se nastaniti na rijeci Cumberland, pa na Pine Islandu gdje su se udružili sa Koasatima, nakon čega se više ne spominju. Rana populacija iznosila je oko 1,000 (NAHDB). Prema nepubliciranom Bienvilleovom izvještaju imali su (1701.) 150 ratnika.

Vanjske poveznice uredi