Karteč je artiljerijsko zrno napunjeno kuglicama olova ili željeza, koje se ranije koristilo za dejstva po ljudstvu neprijatelja.

Efikasan je na daljinama do 300-400 m. Kuglice direktno izlaze iz cijevi po paljenju barutnog punjenja u vidu lijevka (levka), slično sačmi iz lovačke puške. Ugao širenja kuglica je obično od 6-9 stepeni.

Od sredine 19. vijeka se sve manje koristi, jer ga je potisnuo šrapnel i streljačko oružje. Danas se više ne koristi.

Korištena literatura uredi

  • Vojna enciklopedija, Beograd, 1972., knjiga četvrta, strane 262 i 263.