Karbenijum jon je karbokatjon trivalentnog klasičnog tipa R3C+. On je jedan od dva tipa karbokatjona. Drugi je karbonijum jon. U starijoj literaturi karbokatjon tipa R3C+ se naziva karbonijum jon.[1] Današnje definicije, koje je predložio hemičar Džordž Andru Olah 1972.,[2] su široko prihvaćene.

Metil katjon

Reference uredi

  1. IUPAC Gold Book carbonium ion
  2. Stable carbocations. CXVIII. General concept and structure of carbocations based on differentiation of trivalent (classical) carbenium ions from three-center bound penta- of tetracoordinated (nonclassical) carbonium ions. Role of carbocations in electrophilic reactions George Andrew Olah; J. Am. Chem. Soc.; 1972; 94(3); 808-820.