Karagača kao deo grada Novog Sada
Lokacija
Lokacija , Srbija
predsednica veća mesne zajednice Petrovaradin Miroslava Bajić
Geografska dužina i širina 52.5° N 13.4° E
Pozivni broj + 381(0)21
Poštanski broj 21132
Registaraske oznake NS


Karagača ( Petrovaradin ) je novosadsko naselje, smešteno na sremskoj strani grada, a administrativno pripada Petrovaradinu. Položaj prostora i prirodne vrednosti ovog lokaliteta doprineli su da on posednjih godina bude interesantan ne samo za vikend-stanovanje i podizanje vinograda i voćnjaka nego i za porodično stanovanje. Izgrađeni porodični stambeni objekti koncentrisani su uz postojeću ulicu Bukovački do u severoistočnom delu građevinskog reona, u zaleđu navedenih objekata i uz Bukovački put, ali i u ostalim delovima se u posednjih dvadeset godina izgradio značajan broj stambenih objekata.

NazivUredi

Karagača je reč turskog porekla (tur. Karaağaç) i izvorno znači brest.

IstorijaUredi

U severnoj zoni ovog prostora dokumentovani su ostaci starih podzemnih tunela koji pripadaju sastavu tunela Petrovaradinske tvrđave. Na istočnom i zapadnom kraju rekognosciranjem je potvrđeno postojanje austrijskih vojničkih rovova iz razdoblja bitke na Vezircu. Uz Bukovački potok i u južnoj zoni ovog lokaliteta rekognosciranjem su pronađeni naseobinski ostaci iz antičkog razdoblja.

LokacijaUredi

Naselje se nalazi na padinama Fruške gore. Karagača se graniči sa severozapada državnim putem I reda M -21 Novi Sad - Ruma (Mišeluk), sa severoistoka lokalnim putem Novi Sad - Bukovac ( Vezirac) i sa jugozapada planiranom vezom državnog puta I reda M -21 s državnim putem I reda M -22 ( Bukovac / Alibegovac).

PrevozUredi

Naselje je integrisano u sastav gradskog prevoza linijom 9a koja ide severozapadnom stranom i linijom 64 koja se proteže do obližnjeg sela Bukovaca.

GeografijaUredi

Ovaj prostor, pored nagnutog i brežuljkastog terena, karakterišu i dva potoka, Bukovački potok i Rokov potok, koji prolaze sa severoistočne i severozapadne strane ovog područja.

StanovništvoUredi

Većinsko stanovništvo na Karagači su Srbi, ali u manjem broju ima Rusina, Hrvata, Mađara i Bugara. Većina stanovnika se doselila u poslednjih dvadeset godina, a pravci migracija su iz gotovo svih krajeva bivše Jugoslavije.

ZemljišteUredi

Na temelju utvrđenog geološkog sastava terena površinski slojevi ispitivanog područja pretežno su sastavljeni od lesa makroporozne strukture i različite debljine lesnog pokrivača.

Plan uređenjaUredi

Generalni urbanistički plan koji detaljno reguliše namenu prostora je donešen 2007. godine. Najveću površinu obuhvata prostor namenjen porodičnom stanovanju. Područje porodičnog stanovanja predstavlja znatan potencijal za razvoj različitih aktivnosti koje se mogu obavljati u okviru objekata ili na parcelama. Poslovni sadržaji bi trebalo da budu u funkciji stanovanja, a pre svega oni koji zahtievaju veći stepen zaštite okoliša.

IzvoriUredi

  • JP Urbanizam, Zavod za urbanizam Novi Sad, Planovi detaljne regulacije -1667 PDR Karagača u Petrovaradinu, br.1.4.12/2007 (Sl. list Grada Novog Sada br. 44/2009)

Spoljne vezeUredi