Kapo ili, u službenoj terminologiji zatvorski funkcionar (njemački: Funktionshäftling, je naziv koji se u nacističkoj Njemačkoj i teritorijama pod njenom okupacijom koristio za zatvorenike koncentracionih logora koji su od SS-ovskih čuvara određeni za obavljanje dijela administrativnih dužnosti. Svrha te prakse je bila nastojanje za smanjenjem troškova ili potrebe za većim brojem čuvara, ali i ubacivanje podjele među same zatvorenike kako bi se spriječili eventualni bijegovi ili pobune. Kapoi su tako u odnosu na druge zatvorenike uživali određene privilegije, koje su se obično odnosile na redovnu ili bolju prehranu, civilnu odjeću, cigarete ili privatne odaje. Obično su se regrutirali iz nižih klasa i/li redova predratnih kriminalaca, pri čemu se neprijateljstvo prema inteligenciji i sklonost nasilju smatrala poželjnom osobinom.

Vođa kapoa u koncentracionom logoru Salaspils u Letoniji pod nacističkom okupacijom, sa oznakom Lagerpolizist (logorski policajac) na rukavu.

Izraz je nakon rata ušao u širu upotrebu za slične fenomene koji se pojavljuju u zatvorima ili koncentracionim logorima, a pogotovo u onima gdje se zatvaraju politički zatvorenici.

Vanjske vezeUredi