Kapitalni brod je izraz koji opisuje najvažniji, odnosno najmoćniji ratni brod u sastavu nečije ratne mornarice.

Pomorska doktrina neke države je često temeljena na upotrebi kapitalnih brodova, a njihova zaštita od neprijateljskog napada predstavlja važan zadatak svih ostalih brodova i mornaričkih resursa.

Klasičan primjer kapitalnog broda je linijski brod koji se razvio u 17. vijeku. Njega je sredinom 19. vijeka naslijedila oklopnjača, odnosno bojni brod, da bi u 20. vijeku status kapitalnog broda dobio nosač aviona, koji ga ima i danas.