Kapitalizacija

Kapitalizacija je upotreba velikog slova (verzala ili majuskule) samo na početku riječi s nastavkom riječi ispisanim malim slovima. Pravila upotrebe velikog slova razlikuju se od jezika do jezika i često su veoma složena, ali neka su i zajednička za većinu jezika, kao za početak rečenice i kod vlastitih imenica. U njemačkom jeziku kapitalizuje se svaka imenica.