Kapetan korvete

Кapetan korvete je oficirski čin u vojsci. Predstavlja prvi čin među višim oficirima. U većini zemalja kapetan korvete komanduje korvetama, ali obavlja i određene komandno-štabne dužnosti u mornaričkim jedinicama ranga fregate i linijskih brodova. Takođe, u većini armija dobijanje čina kapetan korvete je povezano sa polaganjem ispita ili završenom odgovarajućom visokom školom.

Oznaka čina Кapetana korvete rečne flotile u Vojsci Srbije.

Javlja se prvi put u XVI veku, međutim, tek tokom građanskog rata u Engleskoj (1642-1651) uvršten je po prvi put među oficirske činove. Do XIX veka u upotrebi je u svim armijama sa engleskog govornog područja i u još nekim drugim. Tokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ uveden je 1946. godine i zvao se Кapetan 3. ranga po ugledu na Crvenu armiju. 1955. naziv mu je preimenovan u sadašnji i kao takav postojao je i u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore.

U kopnenoj vojsci čin kapetan korvete odgovara činu majora.

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi

Literatura uredi

  • Izvor: Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1981.