Kapetan fregate

višeznačna odrednica na Vikimediji

Poručnik fregate je u Vojsci Srbije i u armijama većine zemalja čin oficira za starešine na položaju komandira čete brodova. U većini armija najviši je čin nižih, trupnih oficira. Predstavlja jedno od najstarijih i najpostojanih činova u većini vojski u svetu, koji označava određen nivo u vojnoj hijerarhiji, sa odgovarajućin formacijskim položajem i funkcijom.

Oznaka čina Poručnika fregate rečne flotile u Vojsci Srbije.

Tokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i POJ uveden je 1946. godine i zvao se poručnik 2. ranga po ugledu na Crvenu armiju. 1955. naziv mu je preimenovan u sadašnji i kao takav postojao je i u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije i Crne Gore.

U kopnenoj vojsci čin kapetana odgovara činu kapetana.

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi

Literatura uredi