Kap Hoornska struja

Kap Hoornska struja je hladna morska struja, koja obilazi krajnji južni vrh Južne Amerike sa zapada na istok oko rta Hoorn.

Ova struja je posljedica zapadnih vjetrova i dio je Antarktičke cirkumpolarne struje koju pojačava obilazak oko rta Hoorn. Od Falklandskih otoka naziva se Falklandska struja.

vidjeti i

Poveznice

uredi