Kanarska struja

Kanarska struja je ogranak Golfske struje, tj. nastaje od voda Azorske struje i Portugalske struje koje se spajaju kod Azorskih ostrva. Njene vode su za oko 2—4° S, hladnije od okolnog okeana, stoga je ovo hladna morska struja, koja zahvata dubinu do 500 metara. Kod Kanarskih ostrva ona hrani Severnoekvatorijalnu struju, čime se zatvara strujno kolo severnog dela Atlantika.

Kanarska struja
Okean Atlantski
Dubina 500 m
Tip hladna struja

Vidi još

uredi

Literatura

uredi
  • Dukić D, Gavrilović Lj. (2006): Hidrologija, ZUNS, Beograd

Eksterni linkovi

uredi