Kanara je naziv za srodne etničke grupe, uglavnom dravidskog porijekla, koje govore Kannada jezikom.

Ime su dobili po istoimenoj oblasti u indijskoj državi Karnataka.

Ima ih otprilike 50,000.000.